Protein

 10 g

Vitamin A

 20 %DV

Vitamin C

 6 %DV

Calcium

 30 %DV

Iron

 6 %DV